sken

Zameriavame sa na komplexné ako aj čiastkové dodávky v oblasti automatizácie výrobných procesov, pohonov a zariadení v normálnom a vybušnom prostredí, vn v prostredí normálnom a výbušnom, v rozsahu napätia do 52kV. Ponúkame komplexné riešenia od projekcie cez samotnú realizáciu a spustenie prevádzky. Poskytujeme zaškolenie obsluhy a technickú podporu. 

Projekcia:

Vypracovanie komlexnej projektovej dokumentácie v častiach riadiacich systémov, silovej istiacej a spínacej časti, meracej a regulačnej časti, rozvádzačov, ovládacích pultov, priemyselných sietí. 

Výroba:

Výroba rozvádzačov, riadiacich pultov, skríň a iné. Vystavenie osvedčenia o vykonaní kusovej skúšky a vyhlásenia o zhode. 

Programovanie:

Vývoj aplikačného softwaru na základe požiadavok. Vytvorený program zabezpečuje riadenie technologického procesu, zobrazovanie prevádzkových a poruchových hlásení a diagnostické funkcie. 

Bohaté skúsenosti s riadiacimi systémami Siemens, Allen&Bradlay, Telemechanique, roboty ABB, Fanuc, Kuka, vizualizácia technologických procesov ProTool, WinCC Flexible, WinCC, RSView Studio, RSView32, ControlWeb, bezpečnostnými systémami Pilz, Sick, Dolz, Omron, pohony a meniče SEW, ABB, Siemens, Zapi, istiaca a spínacia technika Siemens, Allen&Bradlay, Telemechanique, ABB, Schneider Electric, Moeller

Vitajte na stránkach AS-Elektrik

Sme firma zaoberajúca sa dodávkou v oblasti automatizácie výrobných procesov, pohonov a zariadení v normálnom a vybušnom prostredí, vn v prostredí normálnom a výbušnom, v rozsahu napätia do 52kV.

čítaj viac

Cetrifikáty a oprávnenia

certifikat
Oprávnenie na druh činnosti:oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:oprava a údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky.V rozsahu do 52 kV.
čítaj viac

Služby

Zameriavame sa na komplexné ako aj čiastkové dodávky v oblasti automatizácie výrobných procesov, pohonov a zariadení vn v prostredí normálnom a výbušnom.Ponúkame komplexné riešenia od projektovej prípravy až po zaškolenie obsluhy a technickú podporu.

čítaj viac